Forbes.com
9 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งสองสมาชิกของ HealthyWomen Women’s Health Advisory Council ได้แก่ ดร. แพทย์ทั้งสองได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสิ่งของที่ผู้หญิงควรมีติดตัวไว้เมื่อวางแผนคลอดที่บ้าน

อ่านบทสัมภาษณ์ได้ที่นี่

You might also enjoy: