พอดคาสต์แฟนที่ดี
27 มกราคม 2564

ดร. เจสสิก้าเชฟเฟิร์ดสมาชิกของ HealthyWomen Women’s Health Advisory Council คือ สัมภาษณ์โดยพิธีกร Sybil Amutiกล่าวถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกความสำคัญของการรับรู้มะเร็งปากมดลูกและความแตกต่างระหว่างการตรวจ Pap test และการคัดกรองปากมดลูก

ฟังพอดคาสต์ที่นี่

You might also enjoy: